TRUSA SANITARA PRIM AJUTOR DETASABILA, valab.2ani, omologata de Ministerul Sanatatii

Trebuie să fiţi autentificat pentru a evalua acest produs. (0 evaluări)
320 Lei
Cod: SKU-2926373635-5158-37
Evitati amenda de 3000 - 6000 lei cu care se sanctioneaza (conf.art.39 alin.(6) Legea nr.319/2006) trusele incomplete, numarul insuficient de truse sau lipsa trusei de la locul de activitate - intreprinderi, unitati economice, scoli, cabane turistice etc.
Brand: Diverse

Trusa sanitara detasabila - omologata de Ministerul Sanatatii conform Ordinului 427/14.06.2002

Termen de valabilitate: 2 ani. (Exista si posibilitatea dotarii cu kituri germane, cu valabilitate de pana la 4 ani).

Evitati amenda de la 3000 la 6000 lei cu care se sanctioneaza, conform art.39 alin.(6) din Legea nr. 319/2006*, trusele incomplete, numarul insuficient de truse sau lipsa trusei de la locul de activitate (intreprinderi, institutii si unitati economice, scoli, cabane turistice si altele asemenea – toate persoanele juridice prevazute in anexa 2 - Ordinul nr. 427 din 14 iunie 2002** al Ministrului Sanatatii si Familiei).

Donis ofera truse de prim ajutor AUTORIZATE, CONFORME, COMPLETE, AVIZATE si MARCATE:

                                                                              - fixe de perete - 200 lei;

                                                                              - detasabile, cu cadru de prindere pe perete - 250 lei.

De asemenea, Donis asigura kituri de rezerva si materiale care au termen de valabilitate sau/si  consumabile, precum si orice articol care lipseste din trusa originala.

Utilizare:

trusa fixa de perete - se recomanda in spatii restranse, precum birouri, sali de clasa etc.

trusa detasabila - se recomanda la locurile de munca unde sunt holuri, spatii mari, precum hale, supermarketuri, holuri de scoli, holuri de hotel, restaurante etc. Avantajul fata de trusa fixa este posibilitatea de a detasa trusa din perete pentru a alerga la locul incidentului si a interveni rapid, avand toate cele necesare la indemana. Cu trusa detasabila se evita intoarcerile repetate la trusa fixa si pierderea de timp esential pentru viata pacientului.

Trusa de prim ajutor contine dotarile standard, prevazute prin lege:

Cutia este din plastic, cu cheder la usa.

• Foarfece cu varfuri boante - 1 buc;
• Dispozitiv respiratie gura la gura - 1 buc;
• Pipa Guedel marimea 4 - 1 buc;
• Pipa Guedel marimea 10 - 1 buc;
• Pansaplast (plasture) 6/50 cm - 1 buc;
• Fasa tifon 5cm/4m - 5 buc;
• Fasa tifon 10cm/5m - 3 buc;
• Bandaj triunghiular l=80mm - 2 buc;
• Vata hidrofila sterila 50g - 2 buc;
• Manusi de examinare - 4 per;
• Comprese sterile 10/8cm x 10 buc - 10 pac;
• Alcool sanitar - 200ml;
• Alcool iodat - 200ml;
• Rivanol solutie - 200ml;
• Deschizator de gura - 1 buc;
• Garou elastic 50cm - 1 buc;
• Atele din material plastic - 2 buc;
• Leucoplast 5cm/3cm - 1 rola;
• Leucoplast 2,5cm/2,5m - 1 rola;
• Pansament individual 2/6 cm - 10 buc;
• Pansament cu rivanol 6/10 cm - 5 buc;
• Perogen - 1 flacon;
• Batiste hartie dezinfectante - 10 buc;
• Ace siguranta - 12 buc;
• Pahare de unica folosinta - 5 buc;
• Caiet 50 de file - 1 buc;
• Pix/creion - 1 buc;
• Brosura prim ajutor - 1 buc.

Compania va recomanda sa va contactati furnizorul inainte de a face o comanda, deoarece acesta va poate oferi informatii importante pentru alegerea produsului potrivit.

Compania isi declina responsabilitatea pentru eventualele modificari tehnice ale produselor, precum si pentru greselile de tipar si diferentele de culoare care ar putea surveni in materialele sale de prezentare.

Text alternativ: trusa sanitara, trusa prim-ajutor, trusa prim ajutor, kit sanitar, kit prim-ajutor, trusa sanitara prim ajutor serviciu, birou, intreprinderi, institutii, scoli.

Pregatirea informatiilor pentru marketing: www.magisterclub.ro.

Copyright: preluarea si utilizarea in scopuri comerciale a oricaror informatii sau materiale de pe donis.ro este posibila doar cu acordul scris al Donis SRL.

 

---

* Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Art. 39.(6) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 şi 16;

b) încălcarea dispoziţiilor art. 14, 15 şi ale art. 34 alin. (1).

Art. 9. - (1) În toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de protecţie, ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau de riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, se impune ca:

a) lucrătorii desemnaţi să aibă capacitatea necesară şi să dispună de mijloacele adecvate;

b) serviciile externe să aibă aptitudinile necesare şi să dispună de mijloace personale şi profesionale adecvate;

c) lucrătorii desemnaţi şi serviciile externe să fie în număr suficient.

Art. 10. - (1) Angajatorul are următoarele obligaţii:

a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente;

b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.

(3) Numărul lucrătorilor menţionaţi la alin. (2), instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţia acestora trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităţii.

Art. 14. - Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă.

Art. 15. - (1) Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori.

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă.

Art. 16. - (1) Ţinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau a unităţii, angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare, astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească, în conformitate cu prevederile legale, toate informaţiile necesare privind:

a) riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii;

b) măsurile luate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) şi (3).

(2) Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare astfel încât angajatorii lucrătorilor din orice întreprindere şi/sau unitate exterioară, care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/sau în unitatea sa, să primească informaţii adecvate privind aspectele la care s-a făcut referire la alin. (1), care privesc aceşti lucrători.

Art. 34. - (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către medicii din cadrul autorităţilor de sănătate publică teritoriale şi a municipiului Bucureşti.

---

**ORDIN nr.427 din 14 iunie 2002
al Ministrului Sănătăţii şi Familiei pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale

Textul actului publicat în M.Of. nr. 531/22 iul. 2002

Ministrul sănătăţii şi familiei,

văzând Referatul de aprobare nr. D.B. 7.038 din 14 iunie 2002 al Direcţiei generale de asistenţă medicală,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr.22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă componenţa trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se află în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituţii şi unităţi economice, şcoli, cabane turistice şi altele asemenea, denumită în continuare trusă sanitară, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Persoanele juridice care desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate să aibă în dotare trusă sanitară.

Art. 2. - (1) Fabricarea şi punerea pe piaţă a trusei sanitare se autorizează de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru fiecare furnizor.

(2) Trusele sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituţii şi unităţi economice, şcoli, cabane turistice şi altele asemenea, aflate în prezent în dotarea acestora, pot fi utilizate până la expirarea duratei de folosinţă a componentelor lor.

Art. 3. - Se aprobă baremul de materiale ce intră în dotarea trusei sanitare a posturilor de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituţii şi unităţi economice, şcoli, cabane turistice şi altele asemenea, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin anexa nr. 1 a părţii a II-a, intitulată "Norme tehnice în unele domenii ale asistenţei medicale", din Ordinul ministrului sănătăţii nr.56/1974 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. - Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş

Bucureşti, 14 iunie 2002.
Nr. 427.


ANEXA Nr. 1

COMPONENŢA
trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se află în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituţii şi unităţi economice, şcoli, cabane turistice şi altele asemenea

1.1. Trusa sanitară se compune dintr-o cutie din material plastic, cu colţuri şi muchii rotunjite, în care sunt depozitate instrumente şi materiale sanitare, medicamente şi materiale diverse.

Anexa nr. 3 la ordin prevede conţinutul minim obligatoriu al trusei sanitare din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medico-sanitare.

Opţional trusa sanitară poate conţine şi alte dispozitive medicale, cum ar fi: folie termoizolantă, dispozitiv care asigură soluţia de conservare a energiei corpului omenesc în situaţii grave.

1.2. Cutia trusei sanitare trebuie să fie rigidă, realizată din material plastic rezistent, cu marginile şi colţurile rotunjite.

Ea trebuie:

a) să asigure etanşeitatea corespunzătoare pentru protejarea conţinutului faţă de praf şi umezeală printr-un sistem de închidere ferm;

b) să fie inscripţionată, vizibil de la o distanţă de minimum 5 m, cu denumirea produsului şi a furnizorului sau, după caz, a producătorului;

c) să permită vizualizarea conţinutului sau să aibă inscripţionată lista conţinutului;

d) să fie dimensionată şi compartimentată corespunzător, în vederea depozitării şi asigurării integrităţii componentelor prevăzute în anexa nr. 3.

Calitatea materialelor sanitare, a instrumentelor şi a medicamentelor va fi verificată şi certificată în conformitate cu prevederile în vigoare privind evaluarea conformităţii de către organele abilitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.


ANEXA Nr. 2

Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical vor fi folosite astfel:

1. Activităţi industriale, agricole şi de prestări de servicii:

1a) în secţii de activitate cu mai mult de 5 persoane una la cel mult 25 de persoane;

1b) activităţi cu locuri de muncă dispersate, indiferent de numărul de angajaţi;

1c) mijloace de transport în comun, altele decât auto.

2. Activitate de comerţ:

2a) spaţii comerciale care permit accesul direct al clienţilor la mărfurile expuse;

2b) spaţii comerciale organizate pe subunităţi pentru prezentare şi desfacere;

2c) pieţe agroalimentare;

2d) staţii de distribuire a carburanţilor.

3. Activităţi de învăţământ, proiectare-cercetare:

3a) grădiniţe, şcoli, alte instituţii de învăţământ care nu dispun de cabinet medical propriu - cel puţin una la 50 de elevi;

3b) ateliere şcolare, săli de sport;

3c) cămine şi internate;

3d) alte activităţi de proiectare-cercetare - cel puţin una la 25 de persoane.

4. Activităţi culturale şi recreative:

4a) săli de spectacole - una la cel puţin 100 de locuri;

4b) săli de sport sau de întreţinere fizică, altele decât cele din instituţiile de învăţământ;

4c) cluburi, alte spaţii pentru activităţi de divertisment cu cel puţin 10 locuri;

4d) baruri, restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, unităţi agroturistice.


ANEXA Nr. 3

CONŢINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE

—————————————————————————–
Denumirea materialului Numărul de bucăţi
—————————————————————————–
Cutie din material plastic, etanşă, cu colţuri rotunjite 1
Foarfece cu vârfuri boante 1
Garou 50 cm 1
Deschizător de gură din material plastic 1
Dispozitiv de respiraţie gură la gură 1
Pipă Guedel mărimea 4 1
Pipă Guedel mărimea 10 1
Mănuşi de examinare, pereche 4
Pahare de unică folosinţă 5
Batiste de hârtie cu soluţie dezinfectantă 10
Atele din material plastic 2
Feşi din tifon mici 5 cm/4 m 5
Feşi din tifon mari 10 cm/5 m 3
Bandaj triunghiular I = 80 mm 2
Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g 2
Ace de siguranţă 12
Leucoplast 5 cm/3 m 1
Leucoplast 2,5 cm/2,5 m 1
Alcool sanitar 200 ml 1
Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc. 10
Pansament individual 2 cm/6 cm 10
Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm 5
Plasture 6 cm/50 cm 1
Creion 1
Caiet a 50 de pagini 1
Broşură cu instrucţiuni de prim ajutor 1
Rivanol soluţie 1ä, 200 ml 1
Apă oxigenată sau perogen 1
Alcool iodat 200 ml 1


Declinare de raspundere: Informaţiile legale publicate, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.

 

 

 

 

 

Trebuie să fiţi autentificat pentru a putea adaugă comentarii. Autentificare